0ver ons

Een frisse uitstraling na een vakkundige schoonmaak

Martin's Schoonmaak - en Onderhoudsbedrijf is een ervaren Schoonmaakbedrijf dat zich met name richt op het schoonhouden, inclusief glasbewassing, van openbare ruimten.

Ons motto "Klant tevreden Martins tevreden"

Ons bedrijf beschikt niet alleen over moderne schoonmaakapparatuur, maar bewijst haar hoge kwaliteitsniveau ook met het lidmaatschap van diverse brancheorganisaties:

De ondernemersorganisatie Schoonmaak - en Bedrijfsdiensten (OSB) De vereniging Schoonmaak Research (VSR) De Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven (SVS) Ons bedrijf is tevens lid van de AWOG.

Kwaliteitsniveau
Lid kunnen zijn betekent dat ons bedrijf zich aan de voor de branche geldende voorwaarden dient te houden; voor de klant een garantie dat ons bedrijf het vak goed verstaat, voor de medewerkers een garantie dat zij voor een solide werkgever werken. Vanuit die basis, een optimale kwaliteit richting klant en een optimaal werkklimaat voor de medewerkers,worden de projecten bekeken, doorgesproken,aanvaard en uitgevoerd.

VCA
Ons bedrijf bezit tevens het VCA - certificaat, dit wordt verkregen, indien de onderneming kan aantonen dat ze voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, zoals deze omschreven zijn in de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA). De toetsing geschiedt door de certificerende instantie.