Brancheverenigingen

Martin's Schoonmaak- en Onderhoudsbedrijf is aangesloten bij diverse brancheverenigingen. Door het lidmaatschap van deze brancheverenigingen hebben wij ons verplicht ons aan de voor de branche geldende voorwaarden te houden. Voor u als klant is het een garantie, dat wij ons vak verstaan. De verenigingen waarbij wij zijn aangesloten zijn:

De OSB
De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. De vereniging heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van de aangesloten leden. OSB telt circa 600 leden die gezamenlijk ongeveer 3 miljard euro per jaar omzetten en in totaal 110.000 werknemers in dienst hebben.

Website OSB

VSR-controle systeem
De Vereniging Schoonmaak Research, VSR, is een onafhankelijk platform dat gericht is op professionalisering van schoonmaakonderhoud. De vereniging is een dwarsdoorsnede van de totale schoonmaakbranche en heeft circa 250 leden. Zowel opdrachtgevers als schoonmaakbedrijven, leveranciers van schoonmaakapparatuur en -middelen, adviesbureaus en onderwijsinstellingen zijn participerende leden van VSR.

Bij VSR aangesloten organisaties profiteren van de VSR-kwaliteitmeetsystemen en cursussen. Ze ontvangen exclusief de uitkomsten van onderzoeken op het gebied van schoonmaakmethoden en -technieken en het functioneren van mensen, organisaties en markten in de schoonmaakbranche.

Website VSR

De S.V.S.
De Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en -diensten (SVS) is een opleidingsinstituut dat is opgericht op 12 december 1977 te Rotterdam door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Doel van SVS is het stimuleren, organiseren en uitvoeren van opleidingen voor werknemers in ondernemingen die zich op professionele wijze bezighouden met schoonmaakonderhoud in de meest ruime zin.

Website S.V.S.

De V.C.A.
De Veiligheids Checklist Aannemers, VCA is een lijst van eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu die van belang zijn voor opdrachtgevers en aannemers van organisaties die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, zoals civiele techniek, bouwkunde en technische diensten als isolatie, industrieel reinigen, stralen/conserveren en steigerbouw. Door het voldoen aan deze eisen worden de risico´s die samenhangen met het werken in deze branches beheersbaar gemaakt.

De VCA is ontwikkeld om te voorkomen dat wildgroei ontstaat van de eisen waaraan het veiligheidssysteem van een aannemer moet voldoen. Het veiligheidsbeheerssysteem van ondernemingen wordt getoetst door een certificerende instantie.

Indien het systeem voldoet aan alle eisen die gesteld worden in de VCA krijgt de organisatie een VCA-certificaat. Met dit certificaat kan de organisatie aantonen aan derden dat zij beschikt over een goed veiligheidsbeheerssysteem. Hierdoor hoeven potentiële opdrachtgevers geen veiligheidsdoorlichting uit te voeren.

Website V.C.A.

Schoonmaken is een Vak!
De Vereniging Schoonmaken is een Vak! kortweg SieV! is op 21 maart 2012 bij akte opgericht. Met als doel de belangen zo goed mogelijk te behartigen van het MKB Schoonmaakbedrijf. In principe is ieder schoonmaak-, glazenwas- of gevelreinigersbedrijf welkom bij de MKB branchevereniging SieV!, mits juist gemotiveerd. Ook groothandels cq leveranciers kunnen zich bij SieV! aansluiten!

Een Keurmerk ontwikkeld door en voor ondernemers in de schoonmaakbranche met als doel het uitstralen van betrouwbaarheid, betrokkenheid, vertrouwen, professionaliteit- en goed ondernemerschap voor opdrachtgevers, onderaannemers en “eigen” medewerkers. Het SIEV Keurmerk wordt echter niet verplicht gesteld voor de SieV! leden.

EEN BEDRIJF MET SIEV KEURMERK ZAL EEN VOORBEELDFUNCTIE ZIJN VAN GOED ONDERNEMERSCHAP IN DE SCHOONMAAKBRANCHE

Website Schoonmaken is een Vak!